Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De netto-uitkering inclusief vakantietoeslag, genoemd in artikel 5, vierde lid, van de Ioaz, bedraagt per maand: ¹

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, ieder |x704,66
Alleenstaande |x986,52
Alleenstaande woningdeler |x845,59

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 5 van de Ioaz voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 1996.

 

De brutogrondslag inclusief vakantietoeslag als bedoeld in artikel 5 van de Ioaz bedraagt per maand: ²

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, tezamen |1627,04
Alleenstaande |1257,05
Alleenstaande woningdeler |1034,42

2. Zie ook: Regeling vaststelling grondslagen Ioaz.