Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De netto-uitkering inclusief vakantietoeslag, genoemd in artikel 5, vierde lid, van de Ioaz, bedraagt per maand: ¹

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, ieder |x701,99
Alleenstaande |x982,79
Alleenstaande woningdeler |x842,39

1. Zie de Staatscouranten in de geschiedenis van artikel 5 van de Ioaz voor de normbedragen (met toelichting) vanaf 1 januari 1996.

 

De brutogrondslag inclusief vakantietoeslag als bedoeld in artikel 5 van de Ioaz bedraagt per maand: ²

Categorie Uitkering
incl. VT
Gehuwden, tezamen |1618,10
Alleenstaande |1251,50
Alleenstaande woningdeler |1029,41

2. Zie ook: Regeling vaststelling grondslagen Ioaz.