Art. 10. [Bijzondere bijstand aan persoon 18, 19 of 20 jaar]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3508AE3732]
Een persoon van 18, 19 of 20 jaar heeft slechts recht op bijzondere bijstand voor zover zijn noodzakelijke kosten van het bestaan uitgaan boven de toepasselijke bijstandsnorm en hij voor deze kosten geen beroep kan doen op zijn ouders, omdat:
a. de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of
b. hij redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken.