Art. 11. [Uitzondering uitsluiting bijstand]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 203Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3717AA5390AB1608AB2277AD3420AD5014AD5479AE4370AF1374]
-1. Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kunnen burgemeester en wethouders, gelet op alle omstandigheden, in afwijking van paragraaf 1 bijstand verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing op andere vreemdelingen dan die, bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid.