Art. 13. [Afstemmen bijstand op omstandigheden persoon en gezin | Gezamenlijk recht echtgenoten]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3468AA4623AB1792AD3412AD9662AE2489AE3712AE3802AF1409]
-1. Burgemeester en wethouders stemmen de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de betrokken persoon.
-2. Ten aanzien van de personen die een gezin vormen, stemmen burgemeester en wethouders de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van het gezin.
-3. Het recht op bijstand komt de echtgenoten gezamenlijk toe, tenzij één van de echtgenoten geen recht op bijstand heeft.
-4. Van het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders ten aanzien van één of meer van de daar bedoelde personen afwijken indien dit gelet op alle omstandigheden noodzakelijk is.