Art. 18. [Voorlichting/bemiddeling noodzakelijk voor voorliggende voorziening]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Burgemeester en wethouders dragen zorg voor voorlichting en bemiddeling ten behoeve van de belanghebbende die noodzakelijk zijn voor de inschakeling van een voorliggende voorziening.