Art. 19. [Vorm van bijstand]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AD7123]
Tenzij in deze wet anders is bepaald, wordt de bijstand verleend om niet.