Art. 25. [Bijstand bij wijze van voorschot]  [Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
De bijstand die met toepassing van artikel 74 bij wijze van voorschot wordt verleend, heeft de vorm van een renteloze geldlening.