Art. 25a. [Renteloze lening zelfstandige]  [GeschiedenisStb. 1998, 451Stb. 2003, 376]
De bijstand die met toepassing van artikel 144a wordt verleend, heeft voorlopig de vorm van een renteloze geldlening. Het bepaalde bij en krachtens artikel 23, tweede lid, is op deze geldlening van overeenkomstige toepassing.