Art. 28. [Geen algemene bijstand voor bedrijfskapitaal]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Deze afdeling is niet van toepassing op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.