Art. 31. [Bijstandsnormen voor personen in een inrichting]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200Stcrt. 1996, 43Stcrt. 1996, 121Stcrt. 1996, 247Stcrt. 1997, 119Stcrt. 1997, 244Stcrt. 1998, 60Stcrt. 1998, 119Stcrt. 1998, 242Stcrt. 1999, 122Stcrt. 1999, 243Stcrt. 2000, 123Stcrt. 2000, 245Stcrt. 2001, 122Stb. 2001, 426Stcrt. 2001, 198Stcrt. 2001, 244Stcrt. 2002, 125Stcrt. 2002, 241Stcrt. 2003, 57Stcrt. 2003, 119Stb. 2003, 376]
-1. Bij een verblijf in een inrichting is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: €|246,77;
b. gehuwden: €|383,86.
-2. Indien één van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de bijstandsnorm de som van de bijstandsnormen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.