Art. 34. [Verlagen bijstandsnorm gehuwden indien bepaalde kosten kunnen worden gedeeld]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1997, 791Stb. 2003, 376   [JurisprudentieLJN AA8683AD4723]
Burgemeester en wethouders kunnen voor gehuwden, waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan 65 jaar, de bijstandsnorm verlagen voor zover de belanghebbenden lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan hebben dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van deze kosten met een ander.