Art. 35. [Verlagen bijstandsnorm of toeslag indien geen woonkosten]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1997, 791Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3501AA4623AB3333AD3412AD4723]
-1. Burgemeester en wethouders kunnen de bijstandsnorm, bedoeld in de artikelen 29 en 30, eerste lid, of de toeslag, bedoeld in artikel 33, lager vaststellen voor zover de belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm of de toeslag voorziet, als gevolg van de bewoning van een woning waaraan geen woonkosten zijn verbonden.
-2. De in het eerste lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op de toeslag.