Art. 44. [Giften]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 742Stb. 2003, 376]
Bij de vaststelling van de middelen worden giften van instellingen en personen niet in aanmerking genomen voor zover dit, gezien de bestemming en de hoogte van de giften, uit een oogpunt van bijstandverlening verantwoord is.