Art. 46. [Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Onze Minister stelt regels voor het in aanmerking nemen van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen. [Bv] [Bv96] [Bv01]