Art. 53. [Waardering vermogen | Besluit krediethypotheek bijstand | Besluit bijstandverlening zelfstandigen]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AE2641]
-1. De waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op de waarde in het economisch verkeer.
-2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vaststelling van het vermogen gebonden in de door de belanghebbende of zijn gezin in eigendom bewoonde woning met bijbehorend erf. [Bkb]
-3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vaststelling van het voor de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep noodzakelijke vermogen van de zelfstandige. [Bbz]