Art. 54. [Vrij te laten vermogen]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200Stcrt. 1996, 247Stcrt. 1997, 244Stb. 1997, 791Stcrt. 1998, 242Stcrt. 1999, 243Stcrt. 2000, 245Stcrt. 2001, 244Stcrt. 2002, 241Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieAA3503AB0237AB2260AB2280AB3075AD9473AE1353AE3713AE3952AE7159AE9538AT0206]
De in artikel 52, eerste lid, onderdeel b en c, bedoelde vermogensgrens is:
a. voor een alleenstaande: €|4975,00;
b. voor een alleenstaande ouder: €|9950,00;
c. voor de gehuwden tezamen: €|9950,00.