Art. 56. [Aanpassing bedragen artt. 26, 29, 30, 33 en 43]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1997, 193;  Stb. 1997, 791Stb. 1998, 742Stb. 2001, 426Stb. 2003, 376]
-1. Onze Minister herziet, met ingang van de dag waarop het nettominimumloon wijzigt:
a. met het percentage van deze wijziging, de bijstandsnormen, genoemd in artikel 29 en artikel 30, eerste lid, en het bedrag, genoemd in artikel 33, tweede lid;
b. het percentage, genoemd in artikel 26, derde lid, zodanig dat dit gelijk is aan de procentuele verhouding tussen de nettoaanspraak op minimumvakantietoeslag over het minimumloon en de som van het nettominimumloon en de nettoaanspraak op minimumvakantietoeslag daarover.
-2. Onze Minister herziet, met ingang van de dag waarop het nettominimumloon zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag wijzigt, met het percentage van deze wijziging, de bedragen, genoemd in artikel 43, tweede lid, onderdeel i, j, m, n en p.