Art. 61. [Aanpassing bedragen artt. 49 en 54]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 205Stb. 2003, 376]
Onze Minister herziet, met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar, met de procentuele stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, de in artikel 49 en artikel 54 genoemde bedragen.