Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                   

 
vorige

 

Algemene bijstandswet
Bijgewerkt tot en met 31 december 2003

 
Artikel 71

 

 

 
Art. 71.
[Termijn periode opschorting en onderzoekstermijn | Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz | Regeling financiering en verantwoording Abw, Ioaw en Ioaz] 
[Geschiedenisversie 12 april 1995Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]
-1. Bij ministeriŽle regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot: [RauIIB]
a. de periode die de opschorting van de bijstand, bedoeld in artikel 69, eerste lid, ten hoogste mag duren;
b. de termijn waarbinnen burgemeester en wethouders de onderzoeken verrichten, bedoeld in artikel 66, derde, vijfde en zesde lid. [RfvIIB]
-2. Bij ministeriŽle regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot: 
a. de wijze waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan artikel 66, eerste lid;
b. de inhoud van de onderzoeken, bedoeld in artikel 66, tweede, derde, vijfde en zesde lid;
c. de voorwaarden waaronder van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde termijnen kan worden afgeweken ten aanzien van de onderzoeken, bedoeld in artikel 66, derde en zesde lid; [RauIIB] [RfvIIB]
d. de gevallen waarin kan worden afgezien van het onderzoek, bedoeld in artikel 66, zesde lid. [RauIIB]
 
 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | inhoud Abw | register Abw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x