Art. 72. [Uitbetaling algemene bijstand aan echtgenoten]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
De algemene bijstand wordt uitbetaald aan ieder van de rechthebbende echtgenoten voor de helft dan wel op hun gezamenlijk verzoek aan één van hen voor het geheel.