Art. 74. [Bijstand bij wijze van voorschot | Geen voorschot voor bedrijfskapitaal]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA9549]
-1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, indien de noodzaak daartoe aannemelijk is, zonder voorafgaand onderzoek als bedoeld in artikel 66 bij wijze van voorschot bijstand te verlenen met inachtneming van artikel 25.
-2. Het in het eerste lid bedoelde voorschot kan worden verleend zolang de termijn, bedoeld in artikel 68, niet is verstreken en burgemeester en wethouders nog geen besluit inzake de verlening van bijstand hebben bekendgemaakt.
-3. Het in het eerste lid bedoelde voorschot kan geen betrekking hebben op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.