Art. 76. [Doorbetaling algemene bijstand bij overlijden]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 696Stb. 2003, 376]
In geval van overlijden van één van de echtgenoten, van de alleenstaande ouder of van het laatste ten laste komende kind van de alleenstaande ouder wordt de algemene bijstand tot en met één maand na de dag van het overlijden betaald naar de op het moment van overlijden van toepassing zijnde bijstandsnorm aan de andere echtgenoot, de ten laste komende kinderen, onderscheidenlijk de gewezen alleenstaande ouder.