Art. 78. [Terugvorderingsplicht]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1996, 248Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3687AA3977AA4021AA6711AA8349AB0237AB2488AD4029AD7718AE1887AE4494AE7159AE7242AF1408AR7248]
-1. Kosten van bijstand worden door de gemeente teruggevorderd in de gevallen en naar de regels aangegeven in deze paragraaf.
-2. Het in aanmerking nemen van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen wordt niet als terugvordering beschouwd.
-3. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kunnen burgemeester en wethouders besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.