Art. 78b. [Afzien van terugvordering geringe bedragen | Regeling terugvordering geringe bedragen]  [GeschiedenisStb. 1997, 789Stb. 2003, 376]
In afwijking van artikel 78 kunnen burgemeester en wethouders, onder voorwaarden die Onze Minister kan stellen, besluiten van terugvordering af te zien indien het terug te vorderen bedrag een door Onze Minister vast te stellen bedrag niet te boven gaat. [Rtgb]