Art. 80. [Terugvordering voorschot]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA9549]
Burgemeester en wethouders vorderen een ingevolge artikel  74 verleend voorschot terug van de belanghebbende voor zover zij na onderzoek vaststellen dat over de betrokken periode geen recht op bijstand bestaat.