Art. 81. [Terugvordering bij onvoldoende besef van verantwoordelijkheid en bij niet nakomen verplichting | Terugvordering van ten onrechte verleende bijstand | Vervaltermijn]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1996, 248Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3546AA3687AA4072AA4808AA5668AA5738AA6711AA6725AA6936AA7084AA8239AA9382AB0237AB0596AB1261AB1792AB1797AB2256AB3076AB3331AC1903AD3845AD3998AD5912AD6630AE1085AE1887AE3713AE3721AE4236AE4247AE6820AE6822AE7159AE7242AE7599AE8643AE9538AF0896AR7248AT0206AT0233AT0237]
-1. Bijstand die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 14 of 69, derde of vierde lid, ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, wordt van de belanghebbende teruggevorderd.
-2. Hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt teruggevorderd voor zover de belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen.
-3. Terugvordering als bedoeld in het tweede lid vindt niet plaats indien de betreffende kosten zijn gemaakt meer dan twee jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot terugvordering.