Art. 82. [Terugvordering indien inkomsten/vermogen achteraf]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3543AA3546AA4129AA5668AA6725AA8349AA8506AA8511AA8811AA9587AB0596AB2260AB3075AD8171AD9031AE2699AE3713AE6817]
Kosten van bijstand worden van de belanghebbende teruggevorderd voor zover:
a. hij naderhand met betrekking tot de periode waarover bijstand is verleend over in aanmerking te nemen middelen als bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, beschikt of kan beschikken;
b. bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door hem vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het oog op die bestemming.