Art. 95. [Rechterlijke maatstaven bij beoordeling bestaan verhaalsrecht]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1998, 278Stb. 1998, 742Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AD4937AD5366AE4038]
Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 93 of 94 en de omvang van het te verhalen bedrag wordt rekening gehouden met de maatstaven die gelden en de omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechter dient te beslissen over de vraag of, en zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zou moeten worden toegekend.