Art. 101. [Inlichtingenverstrekking]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1998, 278Stb. 2003, 376]
Degene op wie verhaal wordt gezocht, is verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders de inlichtingen te verstrekken die voor verhaal ingevolge dit hoofdstuk van belang zijn.