Art. 103. [Indiening verzoekschrift bij rechtbank]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1997, 789Stb. 2001, 581Stb. 2003, 376]
-1. Verzoekschriften met betrekking tot verhaal in rechte ingevolge dit hoofdstuk, alsmede verzoeken tot wijziging van een rechterlijke verhaalsuitspraak, worden ingediend bij de rechtbank.
-2. Op de indiening en behandeling van het verzoekschrift, alsmede op de procedure in hoger beroep, zijn de artikelen 799, tweede lid, en 801 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
-3. De gemeente kan op grond van dit hoofdstuk in rechte optreden zonder procureur.
-4. De gemeente is geen vast recht en geen vergoeding voor de deurwaarder verschuldigd, met uitzondering van het uitbrengen van exploiten.