Art. 108a.ยน [Verplichtingen tot medewerking]   [GeschiedenisStb. 1998, 278Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386]
Indien ten aanzien van de belanghebbende een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud verschuldigd krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die uitvoerbaar is, niet wordt nagekomen, kunnen burgemeester en wethouders aan de bijstand verplichtingen verbinden die ertoe strekken dat de belanghebbende aan de tenuitvoerlegging van de uitspraak meewerkt.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 108a vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 108a met ingang van 1 februari 2005, red.