Art. 110a. [Verplichte aangifte ter beschikking gesteld briefadres]  [GeschiedenisStb. 1997, 791Stb. 2003, 376]
Burgemeester en wethouders verbinden aan de verlening van bijstand aan een belanghebbende zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de verplichting dat hij aangifte doet van een door hen ter beschikking gesteld briefadres als bedoeld in artikel 1 van die wet.