Art. 111. [Bevordering zelfstandige bestaansvoorziening | Samenwerking met CWI en UWV | AMvB m.b.t. samenwerking met CWI en UWV]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1996, 619Stb. 1997, 96Stb. 1997, 510Stb. 1997, 760Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AE3262]
-1. De bijstand is erop gericht de belanghebbende in staat te stellen zelfstandig in het bestaan te voorzien. Burgemeester en wethouders bevorderen dat de belanghebbende gebruik maakt van voorzieningen die bijdragen aan diens zelfstandige bestaansvoorziening. Zij dragen zorg voor voorlichting en bemiddeling die daartoe noodzakelijk zijn.
-2. Burgemeester en wethouders werken samen met de Centrale organisatie werk en inkomen en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om de inschakeling van bijstandsgerechtigden in het arbeidsproces te bevorderen.
-3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de samenwerking, bedoeld in het tweede lid. [SaS] [SS] [StS] [TbsC]