Art. 114a.ยน [Ontheffing sollicitatieverplichting vanwege sociale activering]  [GeschiedenisStb. 2001, 109Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386]
Burgemeester en wethouders kunnen de belanghebbende die deelneemt aan activiteiten die bijdragen tot sociale activering als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inschakeling werkzoekenden ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel a, voor ten hoogste de duur van die activiteiten.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 114a vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 114a met ingang van 1 februari 2005, red.