Art. 116. [Uitvoering wet door B&W]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3763]
De uitvoering van deze wet berust bij burgemeester en wethouders.