Art. 126. [Vastlegging sofinummer]  [GeschiedenisMvT + bisversie 12 april 1995Stb. 2000, 571Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376]
-1. In de administratie van de gemeente en van het Inlichtingenbureau ter zake van de uitvoering van deze wet wordt het sociaal-fiscaal nummer opgenomen waaronder een natuurlijk persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst.
-2. Bij de verstrekking van gegevens door burgemeester en wethouders, het Inlichtingenbureau en de in artikel 122 en 125 genoemde organen en personen wordt, indien daartoe bevoegd, gebruik gemaakt van dit sociaal-fiscaal nummer.