Art. 127. [Toekenning sofinummer door minister]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2000, 571Stb. 2003, 376]
Ten behoeve van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de in artikel 117 bedoelde administratie kent Onze Minister van Financiƫn, in overeenstemming met Onze Minister, aan de uitkeringsgerechtigden die niet reeds ten behoeve van de belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn geregistreerd een sociaal-fiscaal nummer toe.