Art. 131. [Aanwijzing m.b.t. goede uitvoering wet]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Onze Minister kan aan burgemeester en wethouders, nadat zij gedurende acht weken in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, aanwijzingen geven met betrekking tot een goede uitvoering van deze wet. Hij treedt daarbij niet in de besluitvorming inzake individuele gevallen.