Art. 133. [Statistische gegevens en frauderegistratie | Regeling statistische gegevens Abw | Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 355Stb. 2003, 376]
Burgemeester en wethouders zijn verplicht ten behoeve van de statistiek gegevens inzake de uitvoering van deze wet te verzamelen en kosteloos te verstrekken volgens door Onze Minister te stellen regels. [RfAIIW] [RsgA]