Art. 138. [Gelijkstelling met besluit]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1995, 200 + bisStb. 2003, 376]      [JurisprudentieLJN AA3687AB3333AF1533AF1552]
Voor de toepassing van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt met een besluit gelijkgesteld het nalaten van een handeling die strekt tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of terugvordering van bijstand of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit.