Art. 141. [Strafmaat niet-nakoming inlichtingenverplichting bij verhaal]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 278Stb. 2000, 40 + bisStb. 2001, 426 + bisStb. 2003, 376Stb. 2004, 50]
-1. Degene die niet voldoet aan de verplichting omschreven in artikel 101 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of een geldboete van de tweede categorie.
-2. Het in het eerste lid omschreven feit is een overtreding.