Art. 144a. [Bijstand aan zelfstandige in buitenland | Regeling bijstandverlening aan zelfstandigen in het buitenland]  [GeschiedenisStb. 1998, 451Stb. 2003, 376]
-1. Bij zeer dringende redenen van tijdelijke aard kan aan de zelfstandige die als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente is ingeschreven en die zich uit hoofde van zijn bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevindt, door Onze Minister bijstand worden verleend volgens door hem te stellen regels. [Rbzb]
-2. Hoofdstuk VI, paragraaf 2, en hoofdstuk VII zijn van toepassing op terugvordering en verhaal van kosten van bijstand die door Onze Minister is verleend, met dien verstande dat het Rijk in plaats van de gemeente treedt.