Art. 148. [Inwerkingtreding]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2003, 376]
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.ยน

1. Bij Besluit van 12 april 1995, Stb. 1995, 201, is het tijdstip van inwerkingtreding bepaald op 1 januari 1996, red.