Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Art. 141. [Strafmaat niet-nakoming inlichtingenverplichting bij verhaal]  [GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1998, 278Stb. 2000, 40 + bisStb. 2001, 426 + bisStb. 2003, 376Stb. 2004, 50]
-1. Degene die niet voldoet aan de verplichting omschreven in artikel 101 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of een geldboete van de tweede categorie.
-2. Het in het eerste lid omschreven feit is een overtreding.

 

Art. 142. Vervallen[GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 2000, 40 + bisStb. 2001, 426Stb. 2004, 50]

 

Art. 142a.¹ [Geen strafvordering bij reeds opgelegde boete]  [GeschiedenisStb. 1996, 248Stb. 2003, 376Stb. 2003, 386Stb. 2009, 265]
Het recht tot strafvordering vervalt indien burgemeester en wethouders aan de belanghebbende ter zake van hetzelfde feit reeds een boete hebben opgelegd.

1. Bij Besluit van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, is bepaald dat artikel 142a vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge het Besluit van 21 januari 2005, Stb. 2005, 35, vervalt de artikel 142a, voor zover het niet betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, met ingang van 1 februari 2005. Ingevolge artikel 78g, tweede lid, van de Wet werk en bijstand vervalt artikel 142a, voor zover het betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 78f van de Wet werk en bijstand, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 23 december 2010, Stb. 2010, 839, is artikel 142a, voor zover het betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 78f van de Wet werk en bijstand, met ingang van 1 juli 2011 vervallen, red.

 

Art. 143. Vervallen[GeschiedenisMvTversie 12 april 1995Stb. 1996, 248Stb. 1998, 278Stb. 1998, 742Stb. 1999, 564Stb. 2000, 40 + bisStb. 2001, 426Stb. 2004, 50]