De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,2%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  335,38 ƒ  317,94 ƒ  17,44
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  670,76 ƒ  635,88 ƒ  34,88
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1305,94 ƒ1238,03 ƒ  67,91
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 27 februari 1996, Stcrt. 1996, 43 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.