De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,2%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  337,53 ƒ  319,98 ƒ  17,55
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  675,06 ƒ  639,96 ƒ  35,10
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1314,34 ƒ1245,99 ƒ  68,35
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.