De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,2%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  342,36 ƒ  324,56 ƒ  17,80
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  684,72 ƒ  649,11 ƒ  35,61
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1333,11 ƒ1263,79 ƒ  69,32
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 247 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.