De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,2%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  345,13 ƒ  327,18 ƒ  17,95
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  690,26 ƒ  654,37 ƒ  35,89
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1343,91 ƒ1274,03 ƒ  69,88
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 24 juni 1997, Stcrt. 1997, 119 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.