De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,1%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  351,31 ƒ  333,39 ƒ  17,92
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  702,62 ƒ  666,79 ƒ  35,83
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1367,98 ƒ1298,21 ƒ  69,77
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 16 december 1997, Stcrt. 1997, 244 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.