De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Abw
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,1%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 29:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   ƒ  354,09 ƒ  336,03 ƒ  18,06
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   ƒ  708,18 ƒ  672,06 ƒ  36,12
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   ƒ1378,76 ƒ1308,44 ƒ  70,32
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 29:2      

Zie ook: Regeling van 25 maart 1998, Stcrt. 1998, 60 (met toelichting).

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.